Održana 6.sednica Skupštine grada


13. decembar 2012. DRUŠTVO – U sredu je održana šesta sednica Skupštine grada Smedereva, a naredna je zakazana za ponedeljak, 17.decembar.

Odbornici su usvojili ostavku Slaviše Perića na mesto odbornika. Odluka o lokalnim komunalnim taksama grada Smedereva, na predlog gradonačelnice dr Jasne Avramović, povučena je sa dnevnog reda sednice.

Na sednici u sredu, prihvaćena je Odluka o osnivanju Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih osoba sa smetnjama u razvoju „Sunce“ Smederevo, kao i Javnog preduzeća Sportski centar Smederevo, koji je do sada funkcionisao kao ustanova.

Usvojene su odluke o izmenama i dopunama odluka o organizovanju Centra za socijalni rad Smederevo i o osnivanju Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo.

Odbornici su prihvatili Odluku o izmenama i dopunama Odluke o obezbeđivanju sredstava za finansiranje potreba u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva.

Takođe su se saglasili sa stavljanjem van snage odluka o osnivanju Fonda za podsticanje i razvoj kvalitetnog takmičarskog sporta opštine Smederevo i Fonda za bezbednost dece u saobraćaju grada Smedereva.

Prihvaćena su i rešenja o obrazovanju komisije za planove i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova komisije, kao i o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu Statuta JP Gradska stambena agencija Smederevo.

Usvojeni su i predlozi rešenja o izmeni rešenja o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola u Drugovcu, Radincu i Tekstilno-tehnološkoj i poljoprivrednoj školi Despot Đurađ.

Odbornici su usvojili i predloge rešenja o razrešenju vršilaca dužnosti direktora u šest javnih preduzeća i imenovanju direktora i izmenu vršioca dužnosti direktora u Ustanovi Smederevsko odmaralište na Rtnju.

Informacija o rezultatima berbe jesenjih kultura i setvi pšenice u 2012.godini na teritoriji grada Smedereva takođe je prihvaćena na sednici u sredu.

Naredna sednica Skupštine grada Smedereva zakazana je za ponedeljak, 17.decembar.

Izvor:smederevo.org.rs