Održana 15. Sednica Gradskog veća


14. septembar 2012. DRUŠTVO – Članovi Gradskog veća saglasili su se, pored ostalog, sa predloženim cenovnicima javnih komunalnih preduzeća, koji će se primenjivati od 1.oktobra 2012. godine.

Negativni finansijski efekti prethodne grejne sezone, izazvani neusklađenim cenama daljinskog grejanja sa rastom cene mazuta, inicirali su hitnu potrebu usklađivanja daljinskog grejanja za predstojeću grejnu sezonu. Usvojena je nova cena grejanja, uvećana za 25 odsto i iznosiće, za stambeni prostor 38,37 dinara po metru kubnom, sa PDV-om.

Utvrđena je i nova cene vode za piće, u cilju ispunjavanja ugovornih obaveza u drugoj fazi KFV Projekta, uvećana za 18,38 odsto. Korisnicima u stambenim objektima, nova cena biće isporučivana po planiranoj ceni od 50 dinara po metru kubnom, a bez kanalizacije za 41,63 dinara. Ova cena je bila planirana još početkom godine.

Promenjena je i cena usluga deponovanja i iznošenja smeća, sa povećanjem od 8,1 odsto za stanovništvo i privredu. Za kategoriju privatnih preduzetnika, kod kojih je naplata u paušalnom iznosu, cene su formirane, po grupama, na bazi površina poslovnog prostora, vrste delatnosti i procenjene količine smeća i cena je povećana za 20 odsto.

Donošenju novog cenovnika, koje je predložilo JKP Zelenilo i groblja, pristupilo se imajući u vidu planiranu stopu inflacije za ovu godinu, kao i porast troškova u kojima najveće učešće ima rast cena energenata. Iz pomenutih razloga, obavezni troškovi sahranjivanja uvećani su za 5 odsto.

Članovi Gradskog veća saglasili su se, u dopuni dnevnog reda,sa izmenjenom odlukom o organizovanju Ustanove Sportski centar Smederevo, koja se odnosi na usklađivanje delatnosti sa Zakonom o klasifikaciji delatnosti Republike Srbije. Veće se saglasilo i sa predloženom odlukom o izboru usluga u oblasti socijalne zaštite – servisa podrške za osobe sa invaliditetom.

Gradsko veće je usvojilo i odluku o izboru projekata u kulturi koji se finansiraju iz budžeta grada Smedereva. Za finansiranje scenskog stvaralaštva opredeljeno je 630.000 dinara, amaterskog kulturno-umetničkog stvaralaštva u ukupnom iznosu od 1.000.000 dinara i za ostale programe i manifestacije, po predlogu Komisije, ukupno je raspoređeno 257.000 dinara.

Iz nadležnosti Skupštine grada, prihvaćena je informacija o pripremama za jesenje radove u poljoprivredi, kao i nacrt odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Smedereva. Veće se saglasilo i sa izmenjenom i dopunjenom odlukom o poslovnom prostoru, čiji je korisnik grad Smederevo.

Izvor: smederevo.org.rs