Održana 135. sednica Gradskog veća


30. jun 2014. DRUŠTVO – Iz nadležnosti Skupštine grada Smedereva, prihvaćeni su nacrti odluka o izmeni Odluke o zasnivanju hipoteke i Odluke o utvrđivanju grada Smedereva za korisnika Slobodne zone Smederevo i predloženi odbornicima na usvajanje.

Prihvaćen je Nacrt, utvrđen Predlog Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji grada Smedereva za 2014. godinu, po dobijanju saglasnosti Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i prosleđen Skupštini grada na usvajanje.

Usvojen je Predlog za davanje saglasnosti na Plan rada sa Finansijskim planom za 2014. godinu Apoteke „Smederevo” u Smederevu i Finansijski izveštaj sa Izveštajem o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća Pijace Smederevo za 2013. godinu, koji će se naći pred odbornicima.

Iz nadležnosti Gradskog veća, prihvaćeni su predlozi akata iz oblasti poslovnog prostora.

Većnici su zatim razmatrali aktuelna pitanja iz oblasti poveravanja obavljanja komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Smedereva i to: Postupak poveravanja obavljanja komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Smedereva i Predlog rešenja o obrazovanju stručnog tima za sprovođenje postupka poveravanja obavljanja komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Smedereva.

Gradsko veće je prihvatilo Predlog za davanje saglasnosti na Odluku direktora Javnog komunalnog preduzeća Pijace Smederevo, broj 12/1 od 19.06.2014. godine o dodeli Ugovora za javnu nabavku radova „Sanacija krova Na mlečnoj pijaci-Centar”.

Usvojeno je i predloženo Rešenje o obrazovanju Saveta za zdravlje grada Smedereva i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta.

Većnici su usvojili Informaciju Doma zdravlja „Smederevo” u Smederevu o tome koliko ima medicinskog, a koliko nemedicinskog osoblja koji imaju status neugovornih radnika i radnika na određeno vreme. Takođe je usvojena Informacija o izradi biste na teritoriji seoske Mesne zajednice Saraorci.

Na 135. sednici Gradskog veća, prihvaćena je molba Doma zdravlja „Smederevo” za otpis kamate od strane Javnog komunalnog preduzeća Vodovod za period 2012. godina – 2014. godina i Predlog za imenovanje predstavnika lokalne samouprave u Stručni aktiv za razvojno planiranje Tehničke škole u Smederevu.

Prihvaćen je i Predlog projekta „Sanacija objekta Bioskop Svetlost” Odeljenja za privredu, preduzetništvo, lokalni ekonomski razvoj i javne nabavke, kojim će grad Smederevo učestvovati na konkursu USAID-a i NALED-a, za revitalizaciju braunfilda.

Izvor: smederevo.org.rs