Odbornik osuđen zbog falsifikovanja diplome


30. oktobar 2016. HRONIKA – Izvor: Večernje novosti – Osnovni sud u Smederevu pravosnažno je osudio Petra Disića na kaznu zatvora od tri meseca uslovno na godinu dana, zbog krivičnog dela falsifikovanje isprave.

Disić, po zanimanju ugostiteljski tehničar, aktuelni je zamenik predsednika Odborničke grupe “Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje” u lokalnoj Skupštini, a na osnovu falsifikovane diplome bio je zamenik direktora u JKP “Čistoća”.

Disić je oglašen krivim zato što je (8. jula 2011. godine), u stanju uračunljivosti i svestan zabranjenosti svoga dela, nabavio lažnu ispravu radi upotrebe, na taj način što je od svog prijatelja, sada pokojnog K.P. bez naknade nabavio diplomu (broj 00201-95/11 od 06.07.2011. godine) Visoke škole strukovnih studija za poslovno industrijski menadžment u Kruševcu, o stečenom zvanju Strukovni menadžer.

Diploma je overena lažnim pečatom, a potpisali su je mentor Z.G. i direktor R.B, koji u vreme izdavanja diplome nisu bili u radnom odnosu u navedenoj školi.

Posle toga, okrivljeni je u januaru 2014. godine tako sačinjenu lažnu diplomu upotrebio kao pravu, tako što je predao nadležnim službama u Gradskoj upravi u Smederevu, radi upisa diplome u radnu knjižicu okrivljenog i overe fotokopije diplome.

Predmetnu diplomu je zatim predao i nadležnoj službi u JKP Čistoća u Smederevu, radi raspoređivanja na radno mesto za koje je predviđena kvalifikacija visoke stručne spreme ili više stručne spreme, pri čemu je okrivljeni bio svestan svoga dela i hteo njegovo izvršenje, čime je učinio pomenuto krivično delo.

Osnovni sud je u januaru ove godine Disiću izrekao uslovnu osudu u trajanju od osam meseci sa rokom provere od dve godine, na koju je branilac okrivljenog izjavio prigovor.

Na glavnom pretresu, 5. oktobra, okrivljeni je u celosti priznao izvršenje krivičnog dela, a zamenik osnovnog javnog tužioca, okrivljeni i branilac su se odrekli prava na žalbu, navedeno je u informaciji dostavljenoj FoNetu na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.