Objavljen tender za Železaru, pocetna cena 45,7 miliona evra


04. mart 2016. PRIVREDA – Izvor: Agencija Tanjug – Javni poziv za privatizaciju Železare Smederevo raspisan je danas, a početna cena za smederevskog giganta je 45,7 miliona evra.

U pitanju je poziv za učešće u postupku javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje imovine subjekta privatizacije – Železare Smederevo.

U pozivu, koji je objavljen u dnevnom listu “Politika”, piše i da je procenjena tržišna cena navedene imovinske celine sa stanjem na dan 31. decembar 2015. godine 91,3 miliona evra, a početna cena iznosi 50 odsto procenjene vrednosti imovine koja se nudi na prodaju.

Predmet prodaje u Postupku je imovina Subjekta privatizacije koju čine: nepokretnosti – zemljište i objekti, pokretna imovina, zalihe, udeo u kapitalu i nematerijalna imovina, objavljeno je na sajtu Agencije za privatizaciju.

Detaljan opis imovine koja se nudi na prodaju dat je u Prodajnoj dokumentaciji.

Navodi se i da će kupac platiti pun iznos prodajne cene za predmet prodaje, ili razliku između prodajne cene i depozita, ako je kupac uplatio depozit, a depozit nije vraćen, na račun depoa.

Sva domaća i strana fizička i pravna lica, kao i konzorcijumi, koji izraze interes za učešće u postupku dužna su da potpišu Ugovor o čuvanju poverljivih podataka i otkupe Prodajnu dokumentaciju.

Ugovor o čuvanju poverljivih podataka zainteresovanim licima može biti poslat faksom ili elektronskim putem.

Zainteresovano lice dostavlja Ministarstvu zahtev za otkup prodajne dokumentacije.

Zahtev mora sadržati sve kontakt podatke podnosioca Zahteva (ime i prezime, odnosno poslovno ime, adresa, matični broj, e-mail adresa, kontakt telefon i faks), a u protivnom će se smatrati neurednim i Ministarstvo na njega neće odgovoriti.

Rok za dostavljanje Zahteva za otkup prodajne dokumentacije je 22.03.2016. do 14 časova, po beogradskom vremenu.

Zainteresovana lica mogu podneti prijave za učešće u postupku najkasnije do 30. marta, do 12 sati po beogradskom vremenu, a rok za dostavljanje zahteva za otkup prodajne dokumentacije je 22. mart.

Otvaranje Glavnog koverta i koverte sa oznakom “Podaci o ponuđaču” biće održano 1. aprila u prostorijama Ministarstva privrede, dok se koverat “Ponuda” otvara samo ukoliko Komisija odobri prijavu.

Prodajna dokumentacija će biti dostupna od 07.03.2016. godine, u 8 časova po beogradskom vremenu.

Sva zainteresovana lica dužna su da uplate depozit za učešće u Postupku, u iznosu od 9.137.900 evra u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu NBS-a na dan plaćanja, a sve na način kako je predviđeno Uputstvom za ponuđače.

Depozit se može uplatiti u gotovom novcu ili polaganjem prvoklasne bankarske garancije na ime depozita.

Na uplaćeni depozit se ne obračunava kamata.

Prethodni javni poziv za privatizaciju Železare, kada se očekivalo da će srpska čeličana biti prodata američkom Esmarku, nije bio uspešan, a umesto toga je odabrano profesionalno upravljanje – HPK menadžment.

Tokom posete Kini delegacije Srbije, koju je predvodio premijer Aleksandar Vučić, pojavio se novi potencijalni kupac Železare, kineska kompanija HBIS.

Rukovodstvo železare je navodilo da se očekuje da u aprilu sa kineskim investitorom potpišu ugovor.

Prilikom posete čeličani u Smederevu, premijer je prošle sedmice rekao da se, kada je reč o privatizaciji, nada podršci Evropske unije, koja treba to da odobri.

Smederevska železara je pod imenom Sartid prodata 2003. američkom Ju-Es stilu za 23 miliona dolara i do početka 2012. je bila veliki izvoznik i obuhvatala do 13 odsto ukupnog izvoza Srbije.

Vlada Srbije je u januaru 2012. godine otkupila Železaru Smederevo od američkog Ju-Es-Stila za simboličan iznos – jedan dolar.

Prvi tender za prodaju Železare raspisan je aprila 2012. godine, a drugi u decembru 2014. i nakon neuspešnih pregovora sa američkim Esmarkom na tenderu za upravljanje Železarom je pobedio HPK Inženjering, koji je u aprilu 2015. preuzeo upravljanje srpskom čeličanom na čelu sa Peterom Kamarašom i Džonom Gudišem.

Premijer Vučić ranije je izjavio da bi, ukoliko dogovor sa kineskom HBIS grupom bude zaključen u maju, rast BDP-a Srbije u 2016. mogao zahvaljujucji tome da bude čak 2,5 odsto, a u 2017. više od četiri odsto.