Novi sistem naplate karata u Lasti


Saobraćajno preduzeće Lasta uvelo je u Smederevu jedno od najmodernijih rešenja za praćenje, prodaju i upravljanje voznim parkom Bus card sistem. Sistem funkcioniše na linijama gradskog, prigradskog i međugradskog saobraćaja na područiju grada Smedereva.