Nova sezona PATOS-ovih dramskih radionica


25. septembar 2015. KULTURA – Omladinsko pozorište PATOS i ove sezone upisuje nove polaznike na svoje dramske radionice koje su namenjene deci i mladima, a koji žele da steknu dramske veštine, kroz igru oslobode svoju kreativnost i prošire interesovanja i znanja. PATOS u kontinuitetu održava radionice od 2012. godine, a na njima se polaznici pored sticanja scenskih veština, upoznaju sa savremenim pozorišnim izrazom, kao i pozorištem kao medijem u celini.
Metodologija PATOS-ovih dramskih radionica se bazira na interkulturalnom učenju kroz dramu i kreativnom dramskom procesu. Polaznici tako razvijaju individualni i rad u grupi, ali i svoje samopouzdanje, komunikativnost i veštine javnog govora i nastupa. Finalni proizvod svake grupe je prezentacija rada u obliku otvorene radionice, na kojoj će polaznici demonstrirati naučeno kroz predstavu/performans, koristeći lični materijal uobličen od strane voditelja radionica.

Voditelji radionica su glumci PATOS-a sa dugogodišnjim iskustvom, ujedno i sertifikovani dramski pedagozi od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Evropske Unije kroz Program podrške civilnom društvu.

Radionice traju od oktobra do juna, a održavaju se dva puta nedeljno u prostorijama Centra za kulturu Smederevo i po prvi put u prostorijama omladinskog kulturnog centra Svetlost. Radionice su podeljene u tri starosne grupe: grupa za uzrast od 7 do 10, od 11 do 14 i 15+ godina. Svaka grupa će proći kroz proces koji je prilagođen godinama polaznika.

Svi zainteresovani mogu dobiti više informacija na info-času, koji će se održati u Koncrtnoj dvorani Centra za kulturu Smederevo, u ponedeljak 28.9.2015, sa početkom od 19.30 časova.