NLB banka


Ekspozitura Smederevo

Karađorđeva 14

Telefon: (026) 633-233

NLB banka a.d. Beograd, čije je sedište smešteno u poslovnoj zgradi NLB Grupe u Beogradu, posluje na tržištu cele Srbije, putem razgranate mreže svojih poslovnica koju čini 16 filijala sa ukupno 70 poslovnica.

NLB banka posluje kao banka univerzalnog tipa, što znači da u svojoj ponudi ima široku paletu bankarskih usluga prilagođenu potrebama i očekivanjima kako korporativnih tako i individualnih klijenata. Bankarski stručnjaci i ostali profesionalni kadrovi u ovoj banci intenzivno nastoje da unapređuju sopstvenu poziciju na tržištu, sve vreme imajući na umu odgovornost prema svojim klijentima, akcionarima, zaposlenima i široj društvenoj zajednici.

Misija banke je da traži optimalnu meru i kompromis između različitih ciljeva koje nameće savremeno poslovanje: (1) između brzog rasta i stabilnosti, (2) masovnih transakcija i individualnog pristupa klijentima, (3) poštovanje standarda i fleksibilnosti, (4) globalnog i lokalnog tržišta, (5) profita i društvene odgovornosti.

Prateći politiku Vlade Srbije, NLB banka je redovni učesnik brojnih programa koji za cilj imaju podsticanje domaće privrede u finansijskom sektoru, posebno u domenu odobravanja subvencionisanih kredita.

NLB banka je članica NLB Grupe, najveće slovenačke međunarodne finansijske organizacije.

Kako uvek nastoji da bude deo zajednice u kojoj posluje, NLB banka je poznata kao veliki prijatelj košarke. Naime, NLB banka je, kao članica NLB Grupe, generalni sponzor košarkaške NLB lige.

Zaposleni u banci nastoje da bankarske proizvode iz svoje ponude predstave postojećim i potencijalnim klijentima na jedan nov i prijemčiv način, putem organizovanja brojnih interesantnih promocija, na kojima građani imaju priliku da malo bolje upoznaju banku, ali i da pitaju sve što im nije jasno u vezi sa bankarskim poslovima i ponudama. Na ovaj, ali i na brojne druge načine, banka konstantno radi na jačanju veza sa svojim korisnicima.