Ni prijave nisu znali da popune


07. septembar 2013. DRUŠTVO – Izvor: Politika – Konkurs za izbor direktora javnih i komunalnih preduzeća u Smederevu je istekao 31. jula, a čelnici deset gradskih firmi još nisu ni blizu svojih fotelja.

Komisija je tek otvorila pristigle koverte, a sudeći po prijavama, većina kandidata neće ni sesti u njih, piše Politika.

Od 74 prijavljena, uslove konkursa ispunjava tek njih 15. Najčešće, kandidati nemaju traženo iskustvo na rukovodećem položaju u trajanju od šest meseci do tri godine, a da apsurd bude veći, neki od kandidata ga imaju, ali nisu dostavili potvrdu o tome, iako to jasno stoji u konkursu. Bilo je i kandidata koji nisu podneli potvrde da nisu osuđivani, što nije ništa novo na putu do direktorskog mesta. Glavno je pitanje kako neko ko nije u stanju da dostavi kompletnu dokumentaciju iz konkursa može sutra da vodi javno preduzeće?

“Veliki broj kandidata je neozbiljno pristupio konkursu. Mnogo je nepravilnosti u pristigloj dokumentaciji. Jasno je pisalo šta je sve potrebno dostaviti. Ako se traži potvrda, onda mora potvrda. Bez tražene dokumentacije nema prolaska na konkursu čak i ako neko ispunjava uslove”, kategorična je Olga Svilar, predsednica Komisije za izbor direktora.

Svilareva dodaje da neće biti naknadnih rokova da se kompletira dokumentacija, i da će neki konkursi sigurno biti poništeni.

“Ponovićemo konkurs za neka preduzeća. Prevashodno tamo gde nema nijedne ponude u skladu sa konkursom, ali nije isključeno da neko od ovih koji su prošli sa dokumentacijom, ne prođe usmeno ispitivanje pred komisijom. Ja sigurno neću predložiti nekoga ko nije kvalitetan, a Skupština neka posle odluči šta će”, kaže Olga Svilar.

U Smederevu je “javna tajna“ da su konkursi “štelovani“ za partijske kadrove ili vršioce dužnosti direktora u tim preduzećima. Očigledan primer je JP “Čistoća“ gde se čekalo da aktuelni direktor diplomira na Bijeljinskom univerzitetu, i to u vreme trajanja konkursa! Pre toga, raspisani su uslovi baš “po meri“ tog direktora, pa je umesto trogodišnjeg rukovodećeg staža, traženo samo šest meseci.

Na kraju, sve će opet zavisiti od političke odluke. Skupština daje poslednju reč na koju ne postoji pravo žalbe. Tačka na konkurs biće stavljena u oktobru. Do tada se očekuju i promene u vladajućoj koaliciji u Smederevu, pa će se po tom “receptu“ krojiti i šema rukovodećih kadrova u javnim preduzećima.