Nepotizam direktorke Jovanović: Uvalila ćerku na specijalizaciju


23. jun 2016. DRUŠTVO – Izvor: ALO! – Svetlana Mihić Jovanović, vršilac dužnosti direktora smederevskog doma zdravlja, poslala je na specijalizaciju ni manje ni više nego svoju ćerku, iako je bilo prijavljeno još nekoliko kandidata!

Naime, od ukupno sedam kandidata Mihić Jovanović je upravo svoju ćerku Jovanu Jovanović izabrala za upućivanje na specijalizaciju stomatološke protetike. Kako je v. d. direktorka ovakvim postupkom prekršila Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, Agencija je preporučila njenu smenu sa čela Doma zdravlja „Smederevo“.

– Nesumnjivo je da je donošenjem odluke da svoju ćerku izabere za slanje na specijalizaciju dovela sebe u sukob interesa. Svetlana Mihić Jovanović je tako javni interes podredila privatnom i javnu funkciju iskoristila za sticanje pogodnosti za povezano lice, a da pritom nije učinila sve što je bilo potrebno radi zaštite interesa. Naime, ona je u ovoj situaciji imala privatni interes koji je mogao da utiče, a u svakom slučaju je i izgledalo kao da utiče, na njenu nepristrasnost u vršenju funkcije direktora Doma zdravlja – navodi se u rešenju Agencije za borbu protiv korupcije.

Iako su, kako navode, u Agenciji uzeli u obzir tvrdnje direktorke da je iz pravne službe DZ nisu na vreme upozorili na njene zakonske obaveze, te je pokušala da se opravda nepoznavanjem zakona, nadležni nisu smatrali da je to dovoljan razlog da protiv nje ne budu preduzete zakonske radnje.