Nema bojazni od poplava


20. februar 2012. DRUŠTVO – Saopštenje sa sednice Štaba za vanredne situacije grada Smedereva, održane 20. februara:

Članovi Gradskog štaba za vanredne situacije doneli su odluku, da se zbog znatno poboljšane elektroenergetske situacije, danas ponovo uključi ulična rasveta. Naime, prema podacima iz Elektromorave, potrošnja struje smanjena je za 25%

Takođe je konstatovano da su sve osnovne i srednje škole, kao i predškolske ustanove i vrtići danas nastavili sa radom.

Zbog povećanja spoljne temperature Javno stambeno preduzeće prekinulo je noćni i nastavilo sa produženim režim grejanja do 21.00 sat . Ima dovoljno zaliha mazuta do kraja nedelje i omogućen je nesmetan prilaz kotlarnicama.

Za sada, prema informacijama iz Lučke kapetanije, nema bojazni od poplava. Nivo Dunava je porastao za 12 centimetara u odnosu na jučerašnji dan ali je i dalje ispod nivoa redovne odbrane od poplava i danas je 486 centimetara. Na Dunavu je još uvek ledostaj. Na predlog Stručnog operativnog tima za zaštitu od poplava, gradski štab danas je doneo naredbu da se iz bezbednosnih razloga splavovima zabrani rad do petka. Stručni tim pratiće i dalje situaciju kada je reč o otapanju leda na Dunavu.

Imajući u vidu podzemne vode, Štab je doneo odluku o hitnoj nabavci neophodnih pumpi za potrebe Vatrogasno – spasilačkih jedinica.

Prema izveštaju smederevskog Vodovoda, nema problema u vodosnabdevanju građana. Takođe nema poremećaja kada je reč o odvođenju atmosferskih voda, kapaciteti nisu ugroženi. U toku je kontrolisanje stanja kanalske mreže i čišćenje tamo gde ima potrebe.

Kada je reč o zbrinjavanju socijalno ugroženih građana, konstatovano je da je za 80 porodica koje su bile egzistencijalno ugrožene obezbeđen ogrev a za više od tri stotine obezbeđeni su paketi osnovnih životnih namirnica.
Za vreme praznika obezbeđen je smeštaj za još 20 lica i to u Domu crvenog krsta i Sigurnoj kući.
Na današnjoj sednici članovi Štaba zahvalili su se građanima koji su učestvovali u čišćenju grada.
Konstatovano je da će u Smedervu prekid vanredne situacije biti na snazi od trenutka kada prekid vanredna situacija bude proglašen na nivou Republike.