Narodna biblioteka Smederevo na Biblionetu 2011.


27. jun 2011. KULTURA- U Jagodini je u periodu od 22. do 24. juna 2011. godine održan Biblionet 2011 – peti godišnji stručno-naučni skup Zajednice matičnih biblioteka Srbije. Skup je pozdravio i otvorio Predrag Marković, ministar kulture i informacija u Republici Srbiji, a na čelu radnog predsedništva i žirija bili su Sreten Ugričić, upravnik Narodne biblioteke Srbije i Miro Vuksanović, upravnik Biblioteke Matice srpske.
Tema ovogodišnjeg skupa najeminentnijih stručnjaka iz oblasti bibliotekarstva bila je „Ciljna grupa: nedosegnuti korisnici“. Javne biblioteke u Srbiji, njih 160, imale su priliku da predstave svoja dostignuća i ideje na temu razvijanja bibliotečkih usluga namenjenih korisničkim grupama kojima je pristup bibliotečkim sadržajima otežan. Odabrano je 10 radova, od 24 koliko ih je konkurisalo.
Narodnu biblioteku Smederevo, koja je imala čast da se nađe u grupi odabranih projekata, zastupala je Jelena Jeremić, viši bibliotekar, rukovodilac Matičnog odeljenja, autor teksta i video prezentacije koja je pratila usmeno predstavljanje projekta. Rad koji je predstavljen – Revitalizacija bibliotečkih ogranaka u seoskim naseljima: iskustvo Narodne biblioteke Smederevo, već dostupan u elektronskoj formi, odlično je ocenjen i naišao je na pozitivne komentare izuzetno brojne publike.