Montažna kuća za socijalno ugroženu porodicu


04. oktobar 2012. DRUŠTVO – Evropska unija preko Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Grad Smederevo finansiraju projekat “Unapređenje životnih uslova, prava i zapošljavanja izbeglih i interno raseljenih lica u Srbiji”, čiju realizaciju je u februaru 2011. godine započela nemačka nevladina organizacija Help- Hilfe zur Selbsthilfe e.V. Institucija korisnik projekta je Komesarijat za izbeglice Republike Srbije.

U okviru navedenog projekta Help se bavi izgradnjom montažnih kuća namenjenih izbeglim i interno raseljenim licima, kao i lokalnom ugroženom stanovništvu sa prebivalištem na teritoriji Grada Smedereva.
Predmet prezentacije koja će se održati 11.10.2012. biće dodela jedne montažne kuće socijalno ugroženoj porodici sa prebivalištem na teritoriji Grada Smedereva koja ne može samostalno da reši svoje stambeno pitanje.

Za izgradnju montažne kuće mogu konkurisati socijalno ugrožene porodice koje nemaju rešeno stambeno pitanje, u vlasništvu imaju plac na kome je dozvoljena stambena gradnja, a na njemu nisu započeli gradnju.

Svi zainteresovani sa prebivalištem na teritoriji Grada Smederava koji imaju plac u vlasništvu na kom je dozvoljena gradnja više informacija kao i formulare za prijavu, mogu dobiti na prezentaciji koja će biti održana: 11. 10. 2012. godine u 12:00 časova u skupštinskoj sali zgrade gradske uprave, Omladinska 1, Smederevo.