Mlečna pijaca zatvorena zbog renoviranja


12. jun 2014. DRUŠTVO – Mlečna pijaca, koja radi u okviru Zelene pijace u gradu, od juče je zatvorena zbog renoviranja.

Javno komunalno preduzeće Pijace Smederevo donelo je odluku da privremeno zatvori Mlečnu pijacu, kako bi se obavilo delimično renoviranje ovog objekta.

Cilj Javnog komunalnog preduzeća Pijace – Smederevo je da pruži adekvatne uslove za rad zakupcima pijačnog prostora, a da kupcima boravak na pijacama učini prijatnijim.

Zakupci tezgi i prostora na Mlečnoj pijaci u gradu obavešteni su o odluci JKP Pijace da privremeno zatvori ovaj objekat zbog renoviranja. Očekuje se da će radovi biti završeni u najskorijem roku. Do tada, radiće samo Mlečna pijaca na Carini.

Javno komunalno preduzeće Pijace Smederevo zahvaljuje zakupcima prostora na Mlečnoj pijaci na razumevanju, kao i građanima Smedereva – posetiocima smederevskih pijaca.