Lokalni ekološki pokret: Zaštitimo planetu!


24. april 2015. DRUŠTVO – Izvor: Smederevske novine – Edukacija građana i podizanje svesti o značaju zaštite životne sredine osnovni su ciljevi Lokalnog ekološkog pokreta, koji je različitim aktivnostima obeležio 22. April, Svetski dan planete Zemlje.

-Na štandu postavljenom na glavnom gradskom trgu delili smo flajere i građane upoznavali sa klimatskim promenama koje dovode do elementarnih nepogoda, globalnog otopljavanja, ozonskih rupa, a sve to je posledica prevelike urbanizacije i zagađenja. Važno je da građani razumeju da svako može da doprinese očuvanju sredine u kojoj živi i radi i da je to jedini način da sačuvamo planetu na kojoj živimo – objašnjava Miljan Ilić, predsednik Lokalnog ekološkog pokreta.
Aktivisti pokreta su u saradnji sa učenicima osnovne škole „Jovan Cvijić“ organizovali čišćenje školskog dvorišta i prostora oko mesne zajednice „Ladna voda“.
Osim u Smederevu, Lokalni ekološki pokret učestvuje i na brojni skupovima širom Srbije, na kojima ustanove i organizacije koje se bave zaštitom životne sredine upoznaje sa svojim aktivnostima, ali i razmenjuje iskustva u ovoj oblasti. Poslednji u nizu takvih skupova organizovan je na Paliću na temu “Planska I normativna zaštita prostora i životne sredine”.
-Na ovom međunarodnom skupu, tokom četvrte sesije mladih istraživača prezentovao sam svoj naučni rad “Monitoring i oditing površinskih voda Grada Smedereva – problemi zagađenja površinskih voda”. Skup je organizovala Asocijacija prostornih planera Srbije, uz učešće predstavnika Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, nadležnih ministarstava, SANU – navodi Ilić.
U narednom period Lokalni ekološki pokret nastavlja sa svojim aktivnostima, a jedna od najvažnijih je i priprema za učešće u programu obeležavanja 150 godina od rođenja Jovana Cvijića, koji će biti organizovan u oktobru.