Literalni konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola


01. april 2013. DRUŠTVO – Udruženje građana ‘’KULTURNO NASLEĐE GRADA SMEDEREVA’’ raspisuje

01.Literalni konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Smedereva

Konkurs je raspisan za učenike svih osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Smedereva. Radove u koverti, pod šifrom predati svom profesoru srpskog jezika a potom na adresu osnovne škole ‘’Dositej Obradović’’ na Carini. U posebnoj koverti navesti razrešenje šifre, ime, prezime, broj telefona i mejl. Radove slati najkasnije do 30. maja 2013. godine. Na konkurs se šalju, neobjavljeni radovi: proza, poezija i eseji a sve na temu eksplozije muncije koja se 1941. dogodila u Smederevu.

Dodeljuje tri nagrade. Najbolji radovi biće objavljeni na internet stranici. Jedan učenik može poslati najviše dva rada.

02.Likovni konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Smedereva

Konkurs je raspisan za učenike svih osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Smedereva. Radove koji su potpisani, sa brojem telefona, i mejlom predati svom profesoru likovne kulture a potom na adresu osnovne škole ‘’Dositej Obradović’’ na Carini. Radove predati najkasnije do 30. maja 2013. godine. Tema je eksplozija municije u smederevskoj tvrđavi 1941. godine. Jedan učenik može poslati najviše dva rada. Dodeljuju se tri nagrade. Najbolji radovi biće objavljeni na internet stranici.

Za više informacija: kngssmederevo@yahoo.com