“Komiko oil” traži odlaganje roka za uplatu novca na ime zakupa zemljišta


02. jul 2012. PRIVREDA – Izvor: FoNet – Kompanija ” Komiko Oil” će danas zatražiti da se u sredu održi sastanak sa gradonačelnikom Smedereva, na kojem će zatražiti odlaganje roka za uplatu novca na ime zakupa zemljišta za izgradnju rafinerije rekao je predstavnik kompanije Radomir Radivojević.

“Komiko oil” će na sastanku analizirati novonastalu situaciju i zatražiti od grada Smedereva odlaganje roka za plaćanje zakupa, sa zateznom kamatom koja će biti plaćena za svaki dan kašnjenja.

Radivojević je izrazio očekivanje da će saznati da li će u četvrtak, zbog kašnjenja, grad Smederevo podneti tužbu za raskid ugovora.

– Ostajemo pri nameri za investiranje i pridržavamo se dinamičkog plana, kako bi rafinerija bila izgrađena i puštena u rad 2015. godine – izjavio je Radivojević i dodao da se kasni zbog faktora na koje kompanija ne može da utiče.

Gradski javni pravobranilac je po isteku ugovornog roka od 60 dana poslao opomenu Komiko Oilu. Opomenu su primili 26. juna, nakon čega je počeo da teče rok od osam dana za uplatu celokupnog iznosa od 652 miliona dinara na ime zakupa zemljišta za izgradnju rafinerije.