Ko vodi pregovore u izboru strateškog partnera za “Železaru Smederevo”?


08. oktobar 2012. PRIVREDA – Vlada Srbije obrazovala je radnu grupu za sprovođenje postupka pronalaženja strateškog partnera u “Železari Smederevo”.

Zadatak radne grupe je da prati sprovođenje postupka pronalaženja strateškog partnera za privredno društvo za proizvodnju i preradu čelika “Železara Smederevo” i da vodi pregovore u postupku izbora strateškog partnera za to preduzeće.

Rukovodilac grupe je Ivica Kojić, državni sekretar u Ministarstvu finansija i privrede.

Za članove su izabrani Milana Rakić, državni sekretar u Ministarstvu prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, Dragutin Matanović, savetnik predsednika Vlade, Aleksandar Ljubić, državni sekretar u Ministarstvu finansija i privrede, Mišela Nikolić, pomoćnik ministra finansija i privrede, Nenad Mijailović, savetnik ministra finansija i privrede, Marijana Radovanović, direktor Centra za privatizaciju u Agenciji za privatizaciju.

Radna grupa bi trebalo da dostavlja Vladi izveštaj o radu najmanje jednom mesečno.

Radna grupa može, da angažuje stručne institucije i istaknute stručnjake, kao i da od organa državne uprave, javnih preduzeća i drugih organizacija da traži podatke, dokumenta i izveštaje koji su od značaja za delokrug rada grupe.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe radne grupe obavljaće Ministarstvo finansija i privrede i Agencija za privatizaciju.

Izvor: ekapija.com