Kamatne stope na dozvoljeni minus


3. jun 2011. PRIVREDA – Kamatne stope na dozvoljeni minus u prvom tromesečju kretale u rasponu od 19.73 % u Vojvodjanskoj banci do 38.42 % kod banke Intesa.