Ju Es Still spasavaju taksama?


08. novembar 2011. PRIVREDa – Taksa za priobalje u Smederevu, koju su privrednici koji posluju na obali dunava plaćali 100 dinara po kvadratnom metru sada iznosi samo 50 pari.

Gradski čelnici u Smederevu snizili su naime ovu taksu, jer je “Ju-Es stil” u finansijskim problemima, i prizinaju da su “pogrešili” kada su odredili tako visoku cenu takes.

Perica Đorđević, šef odboričke grupe DS kaže da sada svi dužnici sada mogu da odahnu, a posebno američka kompanija kojoj, umesto 200 miliona dinara godišnje, obaveza nadalje iznosi samo dva i po miliona.

“Pogrešili smo, odredili nerealne iznose, pa je “Ju-Es stil” trebalo da plaća po 600.000 dinara dnevno”, kaže Đorđević.

Gradonačelnik Smedereva Predrag Umičević izjavio je i da kompanija ne bi bila u mogućnosti da plati ovako veliku taksu jer iskazuje poslovni gubitak koji se meri milionima dolara.

Ni on, međutim, nije objasnio kako će opraštanje lokalne samouprave pomoći najvećem srpskom izvozniku koji taksu za korišćenje kilometra obale – za teretne luke, do sada nije ni plaćao.

Vlast je ovu kompaniju još 2006. oslobodila plaćanja takse, uz objašnjenje kako donacije gradu premašuju tu obavezu.

Godinu kasnije, odlučeno je da se taksa ponovo naplaćuje, ali su činovnici “zaboravili” da je fakturšu… I u februaru 2008, kada je taksa poskupela sa deset na 100 dinara, pa su i obaveze vrtoglavo skočile, budžet je ponovo ostao “u minusu”.

“Neplaćanjem takse za korišćenje obale, gradska kasa oštećena je za više desetina miliona dinara. Vlast ne sprovodi svoje odluke, odnosno neko je zloupotrebio položaj ili trgovao uticajem. To mora da se ispita “, smatra Saša Radosavljević iz DSS.

I zaista, nadležni nikada nisu saopštili podatke o tome koliko je novca oprošteno, koliko je lokalnih taksi ostalo nenaplaćeno, a kolika je šteta.

Izvor: Novosti