Ju Es Stil duguje luci 130 mil. RSD


03. mart 2012. – PRIVREDA – JU-Es stil Srbija“ ostao je dužan Smederevu bar 130 miliona dinara po osnovu takse za korišćenje više od 6.000 kvadratnih metara lučke obale.

Komunalna inspekcija je, uz nalog za plaćanje, upozorila železaru da će, ukoliko taksu ne plate, korišćenje obale biti „neovlašćeno sa svim pravnim posledicama“. Posledica, ipak, nije bilo.

Ukupno zaduženje „Ju-Es stil Srbija“ za 2009. i 2011. godinu 44,8 miliona dinara. Iako je u 2010. grad naložio železari da plati 223 miliona dinara, rešenje je poništeno, jer je Skupština donela odluku o pojeftinjenju takse sa 100 na 5 dinara po kvadratnom metru.

Tako je i zaduženje postalo stotinu puta manje odnosno 2,2 miliona.

„Ju-Es stil“ je ovih dva miliona platio, ali to je, bar sudeći prema dokumentaciji, jedini novac od takse za obalu koji je američka železara uplatila u budžet grada.

Iz kabineta gradonačelnika Novostima su dostavljene fotokopije tri naloga za uplatu blizu 90 miliona dinara za 2008. i 2009. godinu.

Nema, međutim, dokaza da je plaćeno. Iz svega sledi da su Amerikanci ostali dužni bar oko 130 miliona dinara na uštrb lokalne privrede i budžeta. Ali ni to nije sve.

Gradonačelnik Predrag Umičević je nedavno potvrdio da je po osnovu ekoloških taksi od 2008. do 2011. godine država Amerikancima otpisala više od 400 miliona dinara.

Vlasnici „Ju-Es stila“ plaćali su kada i koliko su mogli, a grad je bio velikodušan zarad podrške kompaniji da nastavi sa radom.

Inače, Železara je koristila 6.120 kvadratnih metara lučke obale, gde se godišnje pretovaralo oko tri miliona tona i oslobađalo oko 2.000 tona čestica prašine. Za osam godina ovde je pretovareno tridesetak miliona tona rude i gotovih proizvoda.

Izvor: novosti, b92