Još jedna investitorka iz Smedereva gradi nelegalan objekat na Kopaoniku


Na Kopaoniku, na vrhu Karaman grebena, u zaštićenoj zoni Nacionalnog parka postavljeni su temelji za novi nelegalni objekat. Nakon reakcije JKP Nacionalni park Kopaonik, Republička građevinska inspekcija zabranila je dalju gradnju. Kako je za Insajder rekao direktor Nacionalnog parka Kopaonik Bojan Milovanović, investitorka je dobila dozvolu za montažni objekat do 150 kvadrata, ali je u međuvremenu iskopan temelj za trajni objekat i stavljena armatura. Zanimljivo je da je investitorka na koju glase dozvole za započeti objekat takođe iz Smedereva, kao i Snežana Mitković, koja se vodi kao investitorka nelegalnog objekta na Pančićevom vrhu.

Kako je za Insajder rekao Bojan Milovanović, pre nekoliko sati ekološki i građevinski inspektori su bili na terenu i izdali „potpunu zabranu daljih aktivnosti“.

„Republički organi su ovog puta brzo reagovali i zaustavili svaku dalju aktivnost. Investitorka je dobila dozvolu za gradnju objekta bez iskopa, do 150 kvadrata, montažnog tipa. Međutim, kada je investitorka došla, počelo je kopanje iskopa, stavljeni su beton i armatura, što se radi za objekte stacionarnog tipa, a ne privremenog“, navodi Milovanović.

Kako saznaje Insajder, investitorka koja gradi ovaj objekat je Ivana Marjanović-Virijević iz Smedereva, direktorka firme Angerona iz Požarevca.

Novinari Insajdera pokušali su da dođu do investitorke, međutim, u firmi Angerona javila nam se službenica koja je potvrdila da zna o kojoj je lokaciji reč, a da će sva naša pitanja proslediti Ivani Marjanović-Virijević.

Mnogo više od temelja…
Ovaj primer nelegalne gradnje samo je primer kako su institucije mogle da reaguju i u slučaju nelegalnog objekta od 1000 kvadrata na Pančićevom vrhu.

Insajder se propustima institucija u ovom slučaju bavio u emisiji „Vrh bezakonja“.

Odlukom opštine Brus iz januara 2016. godine prvi put u istoriji na Pančićevom vrhu je dozvoljeno postavljanje objekata privremenog karaktera – ski bifea. Upravo na tu odluku se pozivala Snežana Mitković, koja se u zvaničnim dokumentima potpisivala i kao Matković, kada je od niza institucija tražila različite saglasnosti za postavljanje ski bifea.

Iako je umesto ski bifea počela da gradi višestruko veći objekat od armiranog betona, u blizini administrativne linije sa Kosovom, nedaleko ov vojnih objekata, gradnja nije zaustavljena a u jeku sezone je u nelegalnom objektu otvoren čak i restoran. Čuvari Nacionalnog parka su još u julu 2017. prijavili nelegalni objekat, ali je Republička građevinska inspekcija na teren izašla tek u novembru prošle godine i to nakon što je BIRN nadležnom Ministarstvu građevinarstva uputio pitanja u vezi sa nelegalnom gradnjom na vrhu Kopaonika.

Međutim iako je u međuvremenu doneto rešenje o rušenju, u kojem je navedeno da žalba ne odlaže izvršenje, objekat nije srušen. Opština Brus je Ministarstvu građevine u međuvremenu dostavila zahtev za legalizaciju koji je antidatiran, odnosno u kojem je navedeno da je objekat na Pančićevom vrhu postojao još 2014. Iako postoje dokazi da to nije tačno, ovaj zahtev za legalizaciju, za koji je Opština Brus navela da ga je primila 2014, poslužio je investitorki da tuži državu i odloži rušenje.

Koje institucije su još institucije zakazale u ovom slučaju, i kako je na kraju investitorka Mitković ili Matković izgradila i septičku jamu na jednom od vrhova Srbije u sred Nacionalnog parka, pogledajte u emisiji „Vrh bezakonja“.

Izvor: Insajder