JKP “Pijace”: Racionalizacija u interesu preduzeća


28. maj 2015. DRUŠTVO – Izvor Smederevske novine – Vršilac dužnosti JKP „Pijace“ Tamara Đorđević, oglasila se saopštenjem za javnost koje je prosleđeno svim medijima, a povodom, kako navodi „pritisaka“ koje trpi zbog sprovođenje mera racionalizacije u preduzeću, u skladu sa naloženim merama Vlade Srbije i odlukama lokalne samouprave. Saopštenje za javnost „Smederevske novine“ prenose u celosti:
„Zbog širenja dezinformacija, stvaranje tenzije unutar preduzeća, konstantnog pritiska koji se na mene vrši od strane osnivača i pojedinih članova Nadzornog odbora, bila sam primorana da se ovim putem obratim javnosti:
Javno komunalno preduzeće Pijace Smederevo sprovelo je postupak racionalizacije broja zaposlenih u skladu sa aktom od 04. 12. 2014. godine koji je potpisala potpredsednik Vlade i ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički, kao i sa zahtevom Osnivača od 23. 12. 2014. godine, kojim se predviđa umanjenje broja zaposlenih od 6,5 procenata u odnosu na ukupan broj. Po pomenutim aktima JKP Pijace Smederevo imalo je obavezu da broj zaposlenih umanji za pet.

Taj postupak sproveli smo na osnovu pomenutih akata, kao i Odluke Nadzornog odbora JKP Pijace Smederevo od 25. 03. 2015. godine, kojom je v.d. direktora preduzeća zadužen da u skladu sa svojim statutarnim ovlašćenjima i obavezama izvrši izmenu sistematizacije sa smanjenjem broja izvršilaca u JKP Pijace Smederevo.

Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u JKP Pijace Smederevo detaljno i temeljno je rađen u saradnji sa službama Gradske uprave, koje su ovaj dokument više puta vraćali na doradu. Konačnu verziju, na koju su dale saglasnost službe Gradske uprave, 20. 04. 2015. godine jednoglasno je usvojilo Gradsko veće.

U skladu sa usvojenom sistematizacijom, preporukom Vlade Srbije, dopisom osnivača, Zakonom i svojom savešću, vodeći se isključivo potreboama i inetresom preduzeća, uzimajući kao jedine kriterijume stručnost zaposlenih i njihovu posvećenost poslu, a ne lične želje pojedinaca i partijsku pripadnost zaposlenih, utvrdila sam tehnološki višak od petoro zaposlenih. Među njima ima i onih koji su dobrovoljno želeli da napuste firmu.

Smatram da sam ovaj izuzetno delikatan posao, na koji smo zbog teške finansijske situacije bili primorani, uradila na najbezbolniji način.

Premijer Aleksandar Vučić od početka svog mandata govori da javni sektor mora da se reformiše i ozdravi i da sve negativne i štetne pojave iz njega mora da se eliminišu, pre svega nerad, bahat odnos prema poslu i prema imovini preduzeća. Meni, kao vršiocu dužnosti direktora preduzeća, koje se već duži vremenski period susreće sa teškoćama u poslovanju i koje samostalno prevazilazi, bez ikakve pomoći osnivača, jedini je cilj da JKP Pijace Smederevo posluju u skladu sa premijerovim nastojanjima, a da zaposleni koji revnosno i odgovorno izvršavaju svoje radne zadatke mogu da žive od svog rada. Na ostvarenju tog cilja predano radim od kada sam 24. decembra prošle godine, voljom osnivača, stupila na ovu dužnost“ – navodi u saopštenju za javnost vršilac dužnosti direktora Tamara Đorđević.