Javni poziv za izbor programa iz oblasti socijalne zastite


31. jul 2012. DRUŠTVO – Na javni poziv za izbor programa iz oblasti socijalne zastite koji se finansiraju iz budzeta grada Smedereva mogu se prijaviti sve organiyacije,društva,sekcije,lica sa invaliditetom na teritoriji grada.Kako se navodi u javnom pozivu sredstva su namenjena su za realizaciju aktivnosti poput ogranizovanja smotri,za zarade i prevoz u organizacijama,za materijalne troškove poput kancelarijskog materijala.

Izvor: Televizija Smederevo