Izbori za članove Saveta mesnih zajednica


01. februar 2013. DRUŠTVO – Povodom raspisivanja izbora za članove Saveta mesnih zajednica u gradu Smederevu, koji će se održati 31.marta, u petak je u Gradskoj upravi održana konferencija za novinare.

Predsednik Skupštine grada Smedereva, Branče Stojanović, 30.januara je doneo Odluku o raspisivanju izbora za članove Saveta mesnih zajednica u gradu Smederevu.

„Izbori su raspisani za sve mesne zajednice, osim MZ Lunjevac. To su važni izbori, jer će ljudi, koji budu izabrani u tim mikrocelinama, praktično nositi deo aktivnosti, koje i grad sprovodi, u vezi sa izgradnjom komunalne infrastrukture i svim problemima koje najbolje vide oni koji na tom prostoru i žive“, ocenio je Stojanović.

„Odluka je vrlo demokratična, sa aspekta mogućnosti da se svako kandiduje, uz uslov da dobije podršku 20 građana sa područja mesne zajednice. Izborne radnje teku od 19.februara, što znači da ima još dovoljno vremena da se svi zainteresovani informišu i upoznaju sa Odlukom“, rekao je predsednik Skupštine grada.

Načelnica Odeljenja za opštu upravu, mesne zajednice i zajedničke poslove, Vesna Kolarić, ponovila je da su izbori raspisani 30.januara i da je dan kasnije izvršeno javno oglašavanje, putem medija i istaknuto na vidnim mestima u Gradskoj upravi.

„Odeljenje je prosledilo dopise prema Savetima mesnih zajednica, koji imenuju tri člana Komisije i tri zamenika i rok je 10 dana od dana raspisivanja. Četiri člana Komisije i četiri zamenika imenuje gradonačelnik, po obavljenim konsultacijama. To su prve radnje koje slede, a izborne radnje počinju da teku od 19.februara“, pojasnila je načelnica.

Prema njenim rečima, na teritoriji grada Smedereva ima ukupno 97.088 birača, po podacima sa poslednjih izbora od 6.maja 2012.godine.

Obaveza Odeljenja za opštu upravu, mesne zajednice i zajedničke poslove je da obezbedi dežurstvo u biračkom spisku, radi provere upisanih podataka. Birački spisak je izložen u Gradskoj upravi grada Smedereva, kancelarija broj 70, svakog radnog dana i subotom od 7,30 do 15,30.

Građani koji imaju prebivalište na teritoriji grada Smedereva, mogu izvršiti uvid i proveru podataka u delu biračkog spiska za područje Grada Smedereva, koji se odnose na to da li su upisani u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.

Ova lica mogu zahtevati da se izvrše promene u tom biračkom spisku i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka, na osnovu važećih dokumenata zaključno sa 15.03.2013.godine.

Saveti broje od 10 do 15 članova, a mesne zajednice to uređuju svojim Statutom. Mogu se kandidovati građani sa biračkim pravom i sa prebivalištem na teritoriji te mesne zajednice, a sa prethodno prikupljenih 20 potpisa građana koji žive na toj teritoriji.

„Biračka mesta su ista kao i za izbore za poslanike i odbornike. Kako se glasalo na izborima 6.maja 2012.godine, ista su biračka mesta. Imamo 78 biračkih mesta, ali pošto Lunjevac ne učestvije u ovim izborima, biće 77 biračkih mesta“, istakla je Vesna Kolarić.

Izvor: smederevo.org.rs