Ističe rok za prijavu profesionalne uprave za Železaru


06. mart 2015. PRIVREDA – Izvor: Agencija Beta – Rok do kojeg zainteresovane kompanije mogu da se prijave na javni poziv za izbor profesionalnog menadžmenta koji bi upravljao Železarom Smederevom ističe danas.

Železara je javni poziv raspisala 20. februara, kako bi našla profesionalni menadžment koji bi upravljao tim preduzećem i omogućio njegov oporavak do privatizacije, ali pod punim nadzorom Srbije kao vlasnika kapitala.

Pravo učešća imaju zainteresovane domaće i strane kompanije koje mogu da podnesu predlog za saradnju.

Od profesionalnog menadžmenta se očekuje povećanje prodaje i proizvodnje na nivou ne manjem od 1,5 miliona tona čelika godišnje, uvođenje novih tehnologija i osvajanje novih tržišta.

Menadžment će biti u obavezi da dostavi inicijalni i indikativni plan koji između ostalog treba da sadrži strategiju prodaje Železare, projektovane cene za ključne finalne proizvode, projektovan plan proizvodnje, strategiju nabavki, plan finansiranja i projekciju novih zapošljavanja.

Da bi srpska čeličana ispunila zacrtane ciljeve, predviđeno je da je vodi 12 direktora, jer se za toliko ljudi traže biografije za poslove proizvodnje, nabavke, prodaje, finansija, računovodstva, poreza i finansiranja investicija.

Odluku o tome da se raspiše javni poziv za profesionalni menadžment donela je Vlada Srbije 17. februara, posle neuspelih pregovora za strateško partnerstvo sa američkom kompanijom Esmark, o preuzimanju 80,01 odsto kapitala Železare u vlasništvu države.

Kako je objašnjeno, ponuda Esmarka bila je neprihvatljiva jer nije bilo garancija da će proizvodnja biti nastavljena u određenom periodu i očuvana zaposlenost.

Posle toga, po odluci Vlade raspisan je tender za izbor profesionalnog menadžmenta koji će upravljati Železarom do okončanja privatizacije, a u slučaju da i taj tender ne bude uspešan, najverovatnije rešenje za Železaru je stečaj.

Pregovori Vlade Srbije s rukovodstvom Esmarka počeli su 27. januara, jer je ta kompanija jedina dala ponudu za kupovinu 80,01 odsto kapitala Železare, na tenderu koji je otvoren 9. januara.

Sa Esmarkom se pregovaralo o 30 elemenata važnih za ugovor i odnose se na obaveza obe strane i garancije za nastavak proizvodnje i zaposlenost u Železaru.

Esmark je pre par dana najavio da će se, uprkos neuspešnim pregovorima o preuzimanju Železare u Smederevu, prijaviti na tender za izbor menadžerskog tima koji će rukovoditi srpskom čeličanom.

Železara zapošljava oko 5.000 ljudi, trenutno proizvodi između 340.000 i 350.000 tona čelika, a njeni proizvodni kapaciteti su oko 2,2 miliona tona.

Ministar privrede Srbije Željko Sertić izjavio je prekjuče da će tačan broj kompanija koje su zainteresovane da upravljaju Železarom u Smederevu biti poznat u subotu, 7. marta, istakavši da je za to zainteresovan veći broj kompanija.