Gradska galerija savremene umetnosti Smederevo otvorila konkurs za novu izlagacku sezonu 2016.


02. april 2015. KULTURA – Gradska galerija savremene umetnosti Smederevo raspisuje konkurs za izlagačku sezonu 2016.

Potrebno je dostaviti:

1. Kontakt (telefon i e-mail adresu)
2. Idejnu koncepciju
3. Vizuelnu dokumentaciju (poželjno je da fajl prezentacija sa fotografijama bude u PDF formatu)
4. Radnu biografiju
5. Tehničku specifikaciju (neophodnu za realizaciju izložbe)

Navedene podatke poslati u elektronskoj formi.

Po potrebi kao dodatni materijal poslati kataloge prethodnih izložbi.

Elektronska adresa:
galerija@mus.org.rs
subject: Za umetnički savet Galerije

ili poštanska adresa:
Muzej u Smederevu (za umetnički savet Galerije),
poštanski fah 126, 11300 Smederevo

Sve informacije se mogu dobiti na telefon:
+38126 614 595
+381648449550
Mr Nataša Radosavljević Kuzmanović, kustos
Milan Marković, kustos

Konkurs je otvoren do 1. juna 2015. godine.

Spisak prihvaćenih prijava za izlaganje biće objavljen na sajtu www.mus.org.rs/gsus najkasnije 20 dana po završetku konkursa.

Konkursni materijal se ne vraća.