Gasifikacija sela moravskog pravca


05. mart 2013. DRUŠTVO – Radovi na postavljanju polietilenskih cevi u okviru gasifikacije Smedereva trenutno su obustavljeni, kako bi se do sada urađene trase vratile u prvobitno stanje.

Obustavljeni radovi biće nastavljeni sredinom marta, a u međuvremenu se lepo vreme koristi za vraćanje izgrađenih trasa distributivne mreže u prvobitno stanje (nabijanje, betoniranje i asfaltiranje).

Aktuelna je izgradnja distributivne gasne mreže koja pripada merno-regulacionoj stanici Karađorđevo brdo, u dužini od 78 kilometara.

Takođe se rade sela moravskog pravca, od Vranova do Saraoraca. Na gasifikaciji Smedereva do sada su ukupno urađena 53 kilometra mreže.

Do kraja nedelje, počeće da se radi priključni čelični gasovod od merno-regulaciono stanice Radinac do stanica u selima moravskog kraja.

Radovi će početi od glavne merno-regulacione stanice u Radincu, preko puta glavnog ulaza u Železaru Smederevo.

Poslednji zimski dani se koriste za pribavljanje građevinskih dozvola i za ostale trase distributivne mreže u ukupnoj dužini od oko 600 kilometara.

Izvor: smederevo.org.rs