Eurobank EFG


Filijala Smederevo

17. oktobra br. 13

Telefon: 026/649-042

Eurobank EFG u Srbiji, postala je operativna marta 2003. Godine, nakon akvizicije Postbanke od strane Eurobank EFG Grupe.

Za veoma kratko vreme, Banka je uspela da razvije impresivnu poslovnu mrežu filijala i centara za rad sa privredom lociranih u vodećim poslovnim, kulturnim i istorijskim lokacijama u Srbiji, spremna da prihvati i opsluži sve sadašnje i buduće klijente – fizička i pravna lica.

Od momenta započinjanja svojih poslovnih aktivnosti u Srbiji pa do danas, Eurobank EFG je investirala preko 500 miliona evra u svoju tehničku i operativnu infrastrukturu, kao i u regrutovanje visoko stručnih kadrova, razvoj modernih i fleksibilnih bankarskih proizvoda i usluga harmonizovanih prema potrebama i očekivanjima klijenata.

Eurobank EFG Grupa je od marta meseca 2006. godine postala i vlasnik Nacionalne štedionice – banke a.d. Nakon pravnog pripajanja Nacionalne štedionice banci Eurobank EFG, kreirana je Eurobank EFG a.d. Beograd, čije ime na najbolji način reflektuje sinergiju velike domaće banke sa ekspertizom evropske finansijske grupacije koje danas posluju jedinstveno kao jedna od najvećih banaka u Srbiji po broju filijala, visini bilansne aktive i tržišnom učešću.

Primenjujući svoj uspešan model poslovanja, Eurobank EFG zajedno sa povezanim kompanijama EFG Lizing, EFG Property Services, EFG Business Services nudi široki asortiman standardnih i inovativnih bankarskih proizvoda i usluga svojim klijentima i zapošljava 1600 bankarskih stručnjaka.

Danas, Eurobank EFG zauzima vodeće pozicije u najdinamičnijim segmentima bankarskog poslovanja: Malom biznisu, stambenim, potrošačkim kreditima, kreditnim karticama, štednji stanovništva i poslovanju na tržištu novca.

Sve nabrojane elemente smatramo odličnom osnovom za postizanje našeg strateškog cilja: da postanemo banka preferencijalnog izbora za donošenje finansijskih odluka građana Srbije, poslujući sa osećajem odgovornosti prema društvenoj zajednici, zaposlenima, klijentima i stejkholderima.