Esmark i Železara: Koliko ulažemo, a koliko dobijamo?


28. januar 2015. PRIVREDA – Izvor: N1info – Predstavnici američke kompanije Esmark pregovarali su danas o ugovoru o kupovini Železare Smederevo, a razgovori će biti nastavljeni i sutra. O čemu se pregovaralo nije objavljeno, a prema ranijim izjavama potrebno je utanačiti obaveze budućih suvlasnika Železare, regulisanje njenih dugova, garancije i cenu sirovina.

Koliko će prodaja Železare Smederevo koštati srpsku državnu kasu? Odgovor na to pitanje čekaju i u Delegaciji EU u Srbiji. Tamo još čekaju plan restrukturiranja u kome bi trebalo da bude prikazana i državna pomoć koju je Vlada namenila Železari. Plan bi trebalo da bude upućen do 1. februara, što je i rok kad treba da prestanu državne subvencije toj firmi.

Taj rok proizilazi iz protokola pet Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Državna pomoć ne mora da bude direktno upumpavanje novca iz budžeta, već i poreska olakšica ili preuzimanja dugova. Ona, kako kažu u Delegaciji EU, nije zabranjena, ali ubuduće mora da bude limirirana na onu pomoć, koja će pomoći revitalizaciji kompanije.

Esmark je jedini dao validnu ponudu za kupovinu 80 odsto kapitala Železare. Srbija će ostati vlasnik jedne petine kapitala.

“Sada se pominje neko naše veće angažovanje u nabavci materijala i davanju garancija, iz toga proizilazi i rizik da ćemo doprineti mnogo više nego 20 odsto, a imati iz toga koristi manje od 20 odsto”, kaže za N1 Milan Kovačević.

Smederevska čeličana, ukoliko bi proradila punim kapacitetom od oko dva miliona tona, trebalo bi da bude značajan pokretač privrede.