Elektromreža Srbije:Za Smederevo obezbeđeni novi transformatori


16. mart 2012. PRIVREDA – Samo nedelju dana nakon što je JP Elektromreža Srbije obezbedila drugi energetski autotransformator za novu transformatorsku stanicu u izgradnji Beograd 20, 400/110kV, u istu je je stigao i treći transformator snage 300 MVA (megavolt ampera) naponskog nivoa 400/110kV koji je postavljen i montiran 13. marta 2012. Time je kompletiran dolazak najvažnije opreme koja će činiti osnovu nove i izuzetno važne trafostanice.

U transfortmatorskoj stanici Kruševac 1, 220/110kV u toku su pripreme za prijem i montažu dva transformatora snage 250 MVA, koji su 28.februara i 12.marta stigli na železničku stanicu u Kruševcu. Obezbeđivanjem ove važne i vredne opreme i rekonstrukcijom jedne od najstarijih trafostanica u Srbiji se postiže sigurno, stabilno i pouzdano napajanje potrošača na području Centralne Srbije, smanjenje gubitaka u prenosnoj mreži, kao i smanjenje preopterećenja na postrojenjima i problema sa naponskim prilikama u mreži u ovom regionu.

I transformatorska stanica Jagodina 4, 400/110kV će 17.marta dobiti novi transformator instalisane snage 300 MVA, 400/110kV, koji je 13.marta stigao na železničku stanicu u Jagodini. Povećanjem snage ove trafostanice, odnosno ugradnjom drugog transformatora, biće podignut nivo sigurnosti i pouzdanosti napajanja potrošača uz smanjenje preopterećenja elektroenergetskog sistema i problema sa naponskim prilikama u mreži u ovom regionu u zimskim i letnjim režimima rada.

Na transformatorsku stanicu Smederevo 3, koja je u planu investicija predviđena za rekonstrukciju i podizanje sa 220 kV na 400 kV naponski nivo, novi autotrasnformator snage 300 MVA naponskog nivoa 400/110kV je stigao na objekat 02. februara 2012.

Za transformatorsku stanicu Srbobran koja je u planu investicija predviđena za rekonstrukciju, novi autotrasnformator snage 300 MVA naponskog nivoa 400/110kV, 19. marta 2012. kreće iz fabrike isporučioca i očekuje se da do kraja marta bude dopremljen na TS Srbobran.

Nabavkom i ugradnjom najvažnije i najsloženije opreme – novih transformatorskih jedinica Elektromreža Srbije je značajno unapredila, modernizovala i povećala efikasnost i pouzdanost kompletnog elektroneregetskog prenosnog sistema Republike Srbije.

Ulaganja Elektromreže Srbije za nabavku 8 navedenih transformatora iznose oko 15 miliona evra.

Izvor: BetaOMS