Ekološka taksa


14. novembar 2011. DRUŠTVO – Na adrese obveznika poreza na imovinu u Smederevu prvi put ove godine upućena su i rešenja o utvrdjivanju ekološke takse.

Na adresu više od 28 hiljada obveznika poreza na imovinu u gradu Smederevu, prvi put ove godine, upućena su i rešenja o utvrdjivanju naknade za zaštitu i unapredjivanje životne sredine, popularnije rečeno ekološke takse.

Iako su rešenja o porezu na imovinu fizičkih i pravnih lica ove godine dostavljena sa izvesnim zakašnjenjem, naplata za proteklih deset meseci je zadovoljavajućem nivou. Ukupno ovogodišnje zaduženje više od 28 hiljada poreskih obveznika u Smederevu iznosi 92 miliona dinara. Od fizičkih lica naplaćeno je oko 30, a ukupno sa pravnim licima oko 63 miliona dinara. Naplata je značajno pojačana u ovom mesecu, pošto ovogodišnje poresko zaduženje u celosti treba da se izmiri do 15. novembra i tako izbegne kamata za neblagovremeno plaćanje. Treba, takodje, napomenuti da poreski obveznici koji su izmirivali redovno svoje akontacije po prošlogodišnjim rešenjima, uplaćuju samo razliku proisteklu iz ovogodišnjeg zaduženja i izvršenih uplata. Na adresu više od 28 hiljada obveznika poreza na imovinu u gradu Smederevu, prvi put ove godine, upućena su i rešenja o utvrdjivanju naknade za zaštitu i unapredjivanje životne sredine, popularnije rečeno ekološke takse, koja je o od ove godine u nadležnosti Odeljenja lokalne poreske administracije.

Novac prikupljen od ekološke takse isključivo će biti upotrebljen za projekte zaštite životne sredine, odnosno programe koji doprinose jačanju svesti o potrebi očuvanja i unapredjivanja životne sredine.

Izvor: Televizija Smederevo