DSS: Grubo narušeno pravo građana na informisanje


24. jul 2014. DRUŠTVO – Povodom najnovijih dešavanja Odbornička grupa Demokratska stranka Srbije – Vojislav Koštunicau Skupštini grada Smedereva (kojoj je odlukom većine u Skupštini grada Smedereva zabranjeno da promeni naziv u „Vratimo dostojanstvo Smederevu – nećemo gradonačelnika osuđenog za primanje mita“) izdala je saopštenje u kojem se kaže:

“Sednicu Skupštine grada Smedereva koja je održana sa početkom u utorak 22.7. u 10 časova, a završila se u ranim jutarnjim satima (oko 6-7 sati) 23.7. po, ustaljenom običaju i odlukama, trebalo je da (u odloženom prenosu) na svom kanalu prikaže JP Televizija Smederevo. Odloženi prenos je (uz česte prekide i „smetnje“) trajao do oko 1 čas 22.7. tako da su građani imali priliku da vide i čuju samo jedan deo toka sednice. Očekivan je nastavak „odloženog prenosa“ 23.7, ali se to nije dogodilo. Od zaposlenih u TV Smederevo i pojedinih učesnika u vlasti nezvanično saznajemo da je usledila zabrana daljeg emitovanja odloženog prenosa i to od strane gradonačelnice Smedereva Jasne Avramović. Ko god da ga je zabranio – prenosa nije bilo i to je veliki problem.

Smatramo da je grubo narušeno pravo građana na informisanje, da je grubo urušena javnost rada Skupštine grada – što je Zakonska obaveza lokalne samouprave. Prekršene su i odluke gradske skupštine kojima je JP Televiziji Smederevo poverena obaveza emitovanja toka sednica Skupštine. Prekršen je i budžet Grada Smedereva jer su za TV Smederevo u budžetu rezervisana sredsva za informisanje građana, a Ugovorima je ovo JP obavezano da to čini, što se ovom JP redovno plaća.

Ovim činom ponižen je i novi V.D. direktor koji je u večernjim satima izabran,i to tako tako što mu je zabrana prenosa dodeljena kao prvi „radni zadatak“, ali i svi snimatelji i novinari koji su stoički izdržali naprekidan rad od skoro 18 sati – i to od strane gradonačelnika.

Kako nezvanično saznajemo, od saradnika gradonačelnice Jasne Avramović, najvažniji povod za ovako grubo mešanje u informisanje usledilo je iz straha da građani ne čuju više puta zabranjeni naziv naše odborničke grupe. Na našu, na njenu i na žalost svih građana Smedereva činjenica da je skupštinska većina procenila da naziv naše odborničke grupe vređa dostojanstvo Skupštine i da se njoj lično taj naziv verovatno ne sviđa, kao i činjenica da je grubo, kršenjem zakona, narušen princip javnosti rada institucija, ne mogu da ponište istinu da je na čelu Grada Smedereva još uvek osoba koja je osuđena na 15 meseci zatvora za krivično delo primanja mita pred Višim sudom u Smederevu i da je to u grubom neskladu sa svim demokratskim i evropskim vrednostima.

Pozivamo javnost, novinare i radnike TV Smederevo da se svi zajedno usprotivimo urušavanju dostojanstva našeg grada, tako što ćemo savesno i u skladu sa najvišim evropskim normama da i dalje radimo svoj posao, ignorišući i prezirući one koji krše zakon i koji pretnjama i ucenama žele da i nas nateraju da im budemo saučesnici. Vratimo dostojansvo Smederevu.

Predsednik odborničke grupe
Saša Radosavljević s.r.”