Država kreditirala Železaru sa trinaest milijardi dinara


18. oktobar 2015. PRIVREDA – Izvor: Politika – Prema tvrdnjama Centra za vladavinu prava (CVP), Vlada Srbije je zaključkom od 11. decembra prošle godine, u koji je „Politika” imala uvid, odobrila „Železari Smederevo” trinaest milijardi dinara kredita ili nešto više od sto miliona evra, preko Fonda za razvoj, na ime trajnih obrtnih sredstava. Od toga je četiri milijarde dinara odobreno direktno iz sredstava Fonda, dok je 9,3 milijardi dinara išlo iz budžeta Republike Srbije.

– Daleko od očiju javnosti, vlada je obezbedila smederevskoj čeličani trinaest milijardi dinara sa rokom otplate od dve godine, sa grejs periodom otplate od 12 meseci i kamatnom stopom od svega tri odsto na godišnjem nivou. Kolateral za deo kredita od 9,3 milijarde čine samo solo menice „Železare Smederevo”, dok je za preostale četiri milijarde kao kolateral predviđena hipoteka na nepokretnostima, zaloga na pokretnim stvarima i menica. Međutim, uvidom u javni registar zaloge koji vodi APR ne postoji podatak da je upisano založno pravo na imovini železare, ukazuju u CVP, i dodaju da novac dat iz budžeta čine kreditna sredstva koja su Fondu za razvoj uredno vraćena od strane preduzeća i preduzetnika – korisnika sedam različitih podsticajnih kreditnih programa.

Istim zaključkom vlada je omogućila da železara reprogramira kredit koji je u februaru 2012. godine odobren kod Fonda za razvoj, tako što je prolongiran rok početka otplate za dodatnih godinu dana.

Vlada je, takođe u okviru zaključka, izdala instrukciju da se do 28. februara 2015. godine Fond za razvoj suzdrži od aktiviranja instrumenta obezbeđenja prema „Železari Smederevo”, a po osnovu ranije izdate garancije u visini od petnaest miliona evra u korist AIK banke.

– Ovaj podatak nameće logično pitanje da li je nakon 1. marta 2015. godine Fond za razvoj preduzeo bilo kakve aktivnosti u cilju naplate dospelog potraživanja prema čeličani ili je vlada izdala nove instrukcije fondu – pita CVP u svom saopštenju.

Ova NVO ocenjuje da skrivanjem ugovora za „Železaru Smederevo” Vlada Srbije želi da od javnosti privremeno prikrije odgovornost stranog menadžmenta za sve veću dubiozu i gubitke u poslovanju čeličane, kao i činjenicu da se tekući gubici napravljeni od početka godine do danas sve vreme pokrivaju novcem iz budžeta.

– Suštinski ne postoji razlika o načinu na koji se saniraju gubici smederevskog giganta pre i nakon dolaska novog menadžmenta. Jedina razlika je u tome što se ranije otvoreno govorilo da mesečni gubici železare iznose između 8,5 i deset miliona evra i da se pokrivaju novcem iz budžeta, a danas se gubici javno ne saopštavaju, već se širi neodrživi PR optimizam da je čeličana skoro na nuli i da će biti pozitivna do kraja godine, što jednostavno nije tačno– smatra CVP.

Peter Kamaraš je u intervjuu „Politici” potvrdio da njegov menadžment od kraja marta do danas nije uspeo da dostigne „pozitivnu nulu“, navodeći pad cena čelika na svetskom tržištu kao glavni razlog.

– Kompanija je gubila dvanaest miliona dolara mesečno i cene su bile oko 60 dolara više nego sada. Iz toga se vidi da bi danas železara gubila oko devedeset miliona dolara mesečno. To sada nije slučaj. Imamo značajno manje gubitke, uštedeli smo državi desetine miliona dolara u poslednja četiri meseca – izjavio je Kamaraš za naš list i najavio pozitivno poslovanje do kraja godine.

Ako se međutim, tekući gubici, kako navodi CVP, pokrivaju sa ovih trinaest milijardi dinara ili nešto više od sto miliona evra, ključno pitanje je šta će biti sa čeličanom od decembra. Takođe je važno pitanje na osnovu čega su svi državni funkcioneri tvrdili da čeličani u Smederevu od 1. februara ove godine država ne pokriva nikakve troškove.

Ta pitanja „Politika” je juče postavila ministru privrede Željku Sertiću, direktorki Fonda za razvoj Slađani Backović i čelniku HPK tima u železari Peteru Kamarašu. Odgovore nismo dobili.

Kakva je sudbina čeličane kada novac bude potrošen

Centar za vladavinu prava podseća vladu da javnost ima opravdani interes da zna koje je sve obaveze i odgovornosti preuzeo novi menadžment „Železare Smederevo”, budući da menadžerski tim Petera Kamaraša svakog meseca košta 340.000 dolara poreske obveznike Srbije.

– Ključna su pitanja na koji način novi menadžment čeličane troši trinaest milijardi dinara koje mu je obezbedila Vlada Srbije i kakva je sudbina železare kada taj novac bude potrošen i svi ranije odobreni krediti dospeju na naplatu. Ako je prećutni plan vladine ekonomske politike da polovina novca koji se uštedi kroz smanjenje penzija u ovoj godini treba da „sagori” u visokim pećima onda je jasno zašto su svi aspekti poslovanja železare tema od prvorazrednog značaja za javnost – navodi CVP i poziva državu da u skladu sa zakonskom obavezom stavi javnosti na uvid ugovor o železari sa svim njegovim pratećim prilozima, koji je potpisan sa holandskom firmom „HPK inženjering”.

Piše: Olivera Milošević