Božidar Mandić u Smederevu


11. novembar 2014. DRUŠTVO – U sredu, 12. novembra, u okviru naučno-obrazovnog programa Centra za kulturu Smederevo biće upriličen susret sa osnivačem umetničke i eko komune „Porodica bistrih potoka“, multimedijalnim umetnikom Božidarem Mandićem, sa temom „Čovek, stvaranje, priroda“. Tema koja uvezuje u trojstvo čoveka, stvaranje i prirodu i osvetljava njihovu sapripadnost posvećena je svetonazoru, životnim i stvaralačkim principima koje Božidar Mandić kroz svoj rad i način života afirmiše. Kao pionirski punkt povratka prirodi na domaćem terenu od 1977. godine „Porodica bistrih potoka“ neguje vrednosti estetike, etike, ekologije, osećajnosti, ljubavi prema životu i slobodi. Rad u sferi teatra, književnog i likovnog izraza Božidar Mandić vidi ne kao didaktičan već kao paradigmatičan u smislu vere u unutrašnji glas pojedinca i u stvaralačke mogućnosti koje prevazilaze dehumanizujući, otuđujući, kontaminirani svet, nekritički poistovećivan sa ambijentom civilizacijskog progresa. Emancipacija ličnosti, vitalnost i nadahnuće u intezivnom i neposrednom dodiru sa Prirodom koje zagovara Božidar Mandić nastojeći u proteklih 37 godina da „Porodicu bistrih potoka“ održi kao uporište ljudskog dostojanstva, kreativne energije i harmonije sa prirodnim elementima, pripadaju korpusu ključnih izazova za savremenog čoveka i daju alternativu distopijskom scenarijima ukorenjenim u savremenim civilizacijskim kretanjima.

„Porodica bistrih potoka“ privlači tokom godine brojne umetnike, duhovne avanturiste, intelektualce. Među istaknutim ličnostima kulturnog života Srbije u krugu „Porodice bistrih potoka“ boravili su dr Vladeta Jerotić, Jovan Ćirilov, Ljubivoje Ršumović. U podnožju planine Rudnik gde se i nalazi dom Božidara Mandića, održava se festival avangardnog pozorišta i umetnosti „Šumes“ na kome su ove godine nastupili i glumci pozorišta „Kreativni haos“ iz Smedereva.

Moderator je Marko Cevtković, urednik naučno-obrazovnog programa Centra za kulturu. Tribina počinje u 19 časova, a ulaz je slobodan.