Autobuske karte za studente


04. novembar 2011. DRUŠTVO – Gradonačelnik Predrag Umičević rekao je da su oni u pregovorima sa “Lastom” u vezi sa mesečnim studentskim kartama. On je rekao da su pregovori u toku i da očekuje da ugovor bude potpisan. Želja gradske uprave je da student sa svojom mesečnom kartom može da putuje i u lokalnom saobraćaju, dakle od perifernih mesnih zajednica do centra grada, a zatim i do Beograda. Drugo, da mesečne karte važe ne samo za smederevsku “Lastu”, već i za beogradsku.

Slična je situacija i sa učeničkimkartama. Dakle da i one važe za celo područije grada, bez obzira na autobusku liniju.

Ista stvar je i za zaposlene u obrazovanju. I za lica starija od 65 godina.

Izvor: Televizija Smederevo