61. godina od osnivanja Matice iseljenika Srbije


15. jul 2011. DRUŠTVO- U trenutku kada je pre 61 godina osnovana Matica iseljenika Srbije jedini izlaz i potreba države bilo je iseljeništvo

.U sličnoj smo situaciji i danas rekao je Dabić i smatram da jedna zajednička akvija svih političkih činilaca može da napravi strategiju osipanja stanovništva.